واردات همان فرآیندخرید کالا یا مواد اولیه از کشورهای خارجی و ورود آن به کشور مقصد است که از طریق درگاه‌های گمرکی و با انگیزه‌ی کسب درآمد، تامین مواد اولیه، تجهیزات و برطرف کردن بخشی از نیازهای کشور انجام می‌شود.

ورود کالا به کشور شامل ملاحظاتی می‌شود که تسلط بر آن‌ها به تخصص و تجربه‌ی زیادی نیاز دارد و به همین علت بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی، تصمیم‌ می‌گیرند که این فرآیند را به شرکت‌های بازرگانی واگذار کنند و از پیچیدگی‌های آن دور بمانند

مراحل ترخیص کالا از گمرک

1. ارسال اسناد توسط مشتری

2. اخذ مجوزهای لازم جهت ترخیص كالا در صورت نیاز

3. تکمیل و تنظیم اسناد و ارجاع به واحدهای ثبت سفارش ، استاندارد ، حمل و نقل

4. دور اظهاری و پرینت اظهارنامه

5. احراز هویت – ماده 7 – گرفتن کوتاژ – تعیین مسیر

6.تعیین مسیر مسیر سبز – شماره ارزیابی مسیر زرد – بررسی اسناد – کارشناس ارزش(ارزیابی در صورت نیاز) مسیر قرمز – ارزیابی – کارشناس ارزیابی آزمایشگاه – کارشناس سالن – شماره ارزیابی . شماره ارزیابی – رییس سرویس – واریز به بانک و صدور پروانه

7. خروج از کوتاژ

8. اجازه بارگیری و خروج

9. دریافت آدرس از مشتری و اعلام به شرکت حمل زمینی

10. صدور بیجک

11. بارگیری و درب خروج

12. خروج و ترخیص کالا از گمرک

13. اعلام شماره راننده و اطلاعات کامیون به مشتری
14. تحویل صورتحساب توسط بخش ترخیص به مالی
15. ارسال صورتحساب از امور مالی به مشتری

انجام کلیه مراحل اداری ترخیص

خدمات بیمه

امنیت